Giao dịch này có thể là của một nhà đầu tư nước ngoài khác mà không phải là của nhóm Dragon Capital. Lý do là Asia Reach Investments Limited và First Burns Investments Limited, thuộc quản lý của Dragon Capital, thông báo đăng ký bán từ ngày 6/8 đến 4/9.

Theo thông báo, mục đích bán gần 2 triệu cổ phiếu ACB của 2 tổ chức nói trên là đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại ACB. Tỷ lệ sở hữu khối ngoại tại đây luôn kín room trong 10 năm nay.

Vừa qua, ACB chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% ngày 25/7. Ngân hàng sẽ phát hành thêm 374 triệu cổ phiếu trong đợt chi trả này.

Lượng cổ phiếu quỹ ACB nắm giữ sẽ không được nhận cổ phần cổ tức, đồng nghĩa tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ vượt “room”. Vì vậy, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ cần bán ra một lượng cổ phiếu để đảm bảo tổng sở hữu khối ngoại tại ACB không quá 30%. Theo BCTC hợp nhất quý II, ACB đang sở hữu 66,5 triệu cổ phiếu quỹ.

Nhóm Dragon Capital cổ đông lớn của ACB với tổng sở hữu 14,54% vốn. Dragon Financial Holdings sở hữu 7,1%, First Burns Investments nắm 4,13% và Asia Reach Investments nắm 4,13%. Trước đó, CTCP Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) cũng bán toàn bộ 692.967 cổ phiếu ACB. Hiện ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital là thành viên HĐQT của ACB.